Styret

Styret i Asker Turlag 2019 - 2020
Styret i Asker Turlag 2019 - 2020 Foto: Camilla Mohr

Styret i DNT Asker Turlag for 2020:

Bak fra venstre: Hans Oddvar Augedal (leder), Rune Aasheim, Issa Adnan Abdo og Lars Christian Iversen

Foran fra venstre:  Heidi Bakken, Grete Hjermstad og Mette Ous Vånge

Styret i DNT Asker Turlag består for 2020 av :
  • Hans Oddvar Augedal (leder)
  • Grete Hjermstad
  • Rune Aasheim
  • Mette Ous Vånge
  • Issa Adnan Abdo
  • Heidi Bakken
  • Lars Christian Iversen
  • Randi Larsen (vara)