Frivillig i DNT Asker turlag

DNT Asker Turlag har satt i gang flere prosjekter som baseres på at vi løfter i flokk for å skape enda bedre miljø for det enkle, tradisjonsrike og naturvennlige friluftslivet i Asker. Dugnadsarbeid knytter oss sammen til en vennegjeng, og vi har varig glede av det vi har fått til sammen.

Frivilligsystemet

I foreningen har vi innført et frivilligsystem. Systemet er både et personregister for alle frivillige, men også en portal for utlysning av oppdrag, invitasjoner og hvor det legges ut meldinger og informasjon. Her finnes felles informasjon for alle frivillige i foreningen, oversikt over våre frivilligordninger, invitasjoner til en rekke kurs og samlinger og mye mer. 

For å sikre at vi kan lagre informasjon og opplysninger om deg på en trygg og sikker måte, og at du får tilgang til informasjonen du trenger som frivillig i foreningen må du gå inn og registrere deg dersom du ikke allerede har gjort det. 

Du registrerer deg her: https://dnt.mobilise.no/mobile/ Husk å huk av på "Asker turlag" når du registrerer deg.

Brukerveiledning finnes her: Registreringstekst DNT OO.pdf


Bli turleder

DNT Asker Turlag har en fin gruppe turledere, men vi trenger flere. Trives du i naturen sammen med med andre, og liker å organisere og lede.

Ta kontakt med Lars Christian Iversen.

Tlf. 915 80 533

larschriversen@gmail.com

askerturlag@dnt.no

Du gis da mulighet til å ta DNTs turlederutdanning.

Stier og rundturer

DNT Asker Turlag har ansvaret for merkingen og vedlikeholdet av blåmerkede stier i Kjekstadmarka/Vardåsen, Vestmarka syd og Kyststien fra Holmen til Slemmestad med tverrforbindelser mellom kyststien og marka. I tillegg har turlaget merket mange rundløyper i Asker sentrumsområde.

Hvis du oppdager mangler ved merkingen/vedlikeholdet av stiene, kan du kontakte følgende områdeledere:

Kjekstadmarka/Vardåsen: Ole Skogedal, tlf. 66 78 94 54, 902 86 597, e-post skogeda@online.no

Vestmarka: John Rudolf Hanevold, tlf. 478 13 111, e-post johnrhanevold@hotmail.com

Kyststien: Arne Fredbo, tlf 92 84 67 01, e-post arfr@online.no

Rundløyper sentrumsområdet: Unn Orstein, tlf 95 27 62 96, e-post unn.orstein@gmail.com

Fint om du kontakter en av områdelederne hvis du ønsker å hjelpe til med merkingen og vedlikeholdet av turstiene.

Gøy ute
Gøy ute Foto: Tonje Christine Aaby

Barnas Turlag Asker

Kunne du tenke deg å være med på å arrangere turer  og arrangementer for Barnas Turlag Asker? Vi er en fin gjeng, så dette er sosialt, gøy og veldig givende.

Vi trenger også stadig nye trilleturledere. Er du eller skal du ut i permisjon og kunne tenke deg å være trilleturleder, ta kontakt med oss!

Kontaktperson BT, Asker:

Miranda Tryggeset

miranda.tryggeset@dnt.no 

Tlf  97 00 58 56