Asker på langs

Bjønnåsen
Bjønnåsen Foto: Lars Christian Iversen

Asker på Langs

Asker er en lang kommune. Faktisk er det ca. 43 km i luftlinje over fastland fra syd til nord. Asker har ikke bare kystlinje. Innenfor kystlinjen befinner det seg masser av flott skogsterreng.

Turlaget arrangerer «Asker på Langs» til fots gjennom det indre av Asker, fordelt over fire dagsturetapper. Ruten går gjennom spennende natur og kommer forbi de aktuelle markahyttene på strekningen. Etappene er lagt opp slik at det egner seg med offentlig kommunikasjon både til startsted og fra innkomststed. 

Det blir arrangert turer med turledere på fire lørdager i løpet av høsten. Men det er også mulig å gjennomføre én eller flere etapper på egen hånd. Det er lagt ut turbeskrivelse av hver etappe på Ut.no med trasé tegnet inn i kart. For de som går etappene på egenhånd er det mulig å benytte dette kartet, eventuelt sammen med GPS for å følge ruta.

Hver av etappene er på ca. 20 km. For det meste går turene på sti, men noe veigåing blir det på enkelte begrensede strekninger.  Blåmerkede stier blir benyttet der det er mulig, men på de to første etappene er det begrenset med merking. Alle etappene karakteriseres som krevende, lengden tatt i betraktning. Dessuten er terrenget til dels kupert, og det blir en god del høydemetre å tilbakelegge. Fellesturene er anslått til å ta ca. 7 timer. Det forutsetter jevn gange med et par skikkelige matpauser underveis.


Etappe 1: Sagene til Sætre

Tur med turledere arrangeres lørdag 27. august. Mer informasjon og påmelding finnes her: https://asker.dntoslo.no/aktiviteter/142984/908494/

Turbeskrivelse: https://ut.no/turforslag/1112156507/asker-pa-langs-etappe-1-sagene-til-stre

Etappe 2: Sætre til Røyken

Tur med turledere arrangeres lørdag 17. september. Mer informasjon og påmelding finnes her: https://asker.dntoslo.no/aktiviteter/143447/909045/

Turbeskrivelse: https://ut.no/turforslag/1112156513/asker-pa-langs-etappe-2-stre-til-ryken

Etappe 3: Røyken til Asker

Tur med turledere arrangeres lørdag 8. oktober. Mer informasjon og påmelding finnes her: https://asker.dntoslo.no/aktiviteter/143463/909059/

Turbeskrivelse: https://ut.no/turforslag/1112156514/asker-pa-langs-etappe-3-ryken-til-asker

Etappe 4: Semsvannet til Buråsbonn (rundtur)

Tur med turledere arrangeres lørdag 29. oktober. Mer informasjon og påmelding finnes her: https://asker.dntoslo.no/aktiviteter/143448/909046/

Turbeskrivelse: https://ut.no/turforslag/1112156516/asker-pa-langs-etappe-4-semsvannet-til-burasbonn-rundtur


Påmelding til de arrangerte fellesturene

Det er plassbegrensing på fellesturene og derfor påmelding på de arrangerte fellesturene. Påmelding gjøres via turbeskrivelsen som ligger på turlagets hjemmeside. Det åpnes for påmelding fra 9. mai 2022.

Poster

Enkelte steder underveis blir det satt opp poster som deltakerne kan sjekke ut. Postene blir stående fra midten av august til slutten av oktober:

Post 1

Skaufjellåsen gapahuk

Etappe 1

Post 2

Stikkvannshytta

Etappe 1

Post 3

Bjørnåsen

Etappe 1

Post 4

Innerst Smemyrveien

Etappe 2

Post 5

Herstadheihytta

Etappe 2

Post 6

Småvannsbu

Etappe 3

Post 7

Wentzelhytta

Etappe 3

Post 8

Halvorsenhytta

Etappe 4

Post 9

Gapahuken ved Buråsbonn

Etappe 4


Registrering

Følgende skjema kan benyttes for å registrere postene: Registreringsskjema NB! Dersom man har gjennomført etappen før postene er satt opp, fyller man kun inn dato på skjema, ikke koden for posten.

Ferdig utfylt skjema sendes til larschriversen@gmail.com

Premiering

Turlaget legger opp til markering og premiering for de som fullfører opplegget med alle fire etapper i løpet av 2022. De kan rose seg av å ha gjennomgått det indre av Asker fra tå til topp. Markeringen blir gjennomført på ettermiddagen lørdag 29. oktober på NoKuHel i forbindelse med innkomst av arrangert fellestur for etappe 4. Mer informasjon kommer senere.

Ytterligere informasjon

Ved behov for ytterligere informasjon ta kontakt med:

Lars Chr. Iversen

larschriversen@gmail.com

tlf.: 91580533


Verkensmåsan
Verkensmåsan Foto: Lars Christian Iversen
Stikkvannshytta
Stikkvannshytta Foto: Lars Christian Iversen
Wentzelhytta
Wentzelhytta Foto: Berit Løken Berg
Logo Asker på langs
Logo Asker på langs Foto: DNT Asker Turlag