Invitasjon til åpning av Båstad-og Bleikerrunden

Rundturmerke for Båstadrunden
Rundturmerke for Båstadrunden Foto: Tonje C. Aaby

Åpning av Rundturene Bleiker og Båstad søndag 30. oktober

 Du inviteres herved til offisiell åpning av rundturene Bleiker og Båstad søndag 30. oktober kl 11.00.

Tilretteleggingen av rundturene er en del av partnerskapssamarbeidet mellom Asker Kommune, DNT Oslo og Omegn og Asker Turlag. Dette er nå runde nr 10 og 11 som åpnes.

Praktisk informasjon om turen:

Oppmøte: Asker videregående skole

Start: kl 11.00

Slutt: ca kl 13.00

Turlengde: Ca 5 km

Turleder: Unn Orstein med assistanse fra Karl Jørgen Gurandsrud, Båstad og Omegn Vel

Rundturen går på både sti og vei. Vedlagt er en turbeskrivelse

 

Rundløypene Bleiker (2,1 km) og Båstad (2,7 km)  er forbundet slik at man kan lett gå fra sentralt i Asker til fjorden. Vi går Bleikerveien til starten av Bleikerhaugen hvor vi tar den  gamle og idylliske Olleveien til en 600 m ny sti i et kommunalt turdrag som hadde grodd igjen. Deler av stien ble ryddet ved at det ble lagt nye vann og avløpsrør - men annen rydning er utført av Asker Turlag. Bondibråten Sameie har bidratt ved å la stien krysse plenen nederst på eiendommen og holde vegetasjonen i sjakk slik at turgåerne får med seg den flotte utsikten til Leangbukta før man forlater Bleiker runden og går over til Båstadrunden og fortsetter ned Dalebakken (deler av den er privat vei) som også gir fin utsikt til fjorden. Her kan man velge å gå helt ned til Kyststien eller man stikker opp i skogen og går på gammel sti på Teigen eiendommen og videre ned mot Leangen Gård og Slemmestadveien. Men rundløypen stikker oppover igjen i et turdrag før man går vestover på Gamle Leangveien. Like etter start av asfalten stikker vi inn på Haldensvingen (gammel vei som nå er privat sti) tilbake til en parkeringsmulighet ved Båstad barnehage og videre gjennom en 100 m skog tilbake til Dalebakken. Tilbake til Bleiker runden fortsetter vi sørover på en gammel turvei og ender opp i Peder Blegersvei og videre til Bleikerhaugveien og tilbake til Bleikerveien.  Da har man gått en dobbelrunde på nesten 5 km. 

 

 

Skrevet av Tonje Christine Aaby 18. oktober 2016