Kan du tenke deg å ta ansvar for Vakåsrunden

Vakåsrunden er en rundløype som er ferdig merket og informasjonstavle er satt opp.

Vakåsrunden er en rundløype som er ferdig merket og informasjonstavle er satt opp.
Arbeidsoppgaver:
-        Kontrollere at oppsatte skilt, informasjonstavle og merkestolper er godt festet og i god stand. Skilt og stolper skiftes/repareres ved behov. Ved behov for innkjøp av nye skilt og stolper, avtales dette med områdelederen.
-        Sjekke malte merker på trær og stolper. Male på nytt hvis merkene er utydelige.
-        Holde vedlike framkommeligheten i stien ved å klippe/skjære vekk vegetasjon og fjerne trær som har falt over stien.
-        Fjerne søppel langs stien.
-        Rapportere status for rundløypa til områdelederen hver høst.
 
Rundløypa bør kontrolleres minst en gang om våren etter at is og snø er borte, og en gang på høsten.

Skrevet av Sigmund Nylund 8. juni 2016