Topp er Toppers 2016 igang

Ny topptursesong  til 8 av Askers flotte topper og attraktive steder.

Bergsåsen
Breimåseåsen
Haveråsen
Hovdehytta
Høgås
Skaugumsåsen
Svartvannsåsen (nederst på åsen i Kjekekstadmarka)
Vardåsen

Asker Turlag håper turfolket benytter turkassene og gjerne kombinerer dette med Askeladden turorientering.  Det er en utmerket måte å gjøre seg kjent i marka og bli kjent med alle de fine blåmerkede stiene.  Turkassene med nye protokoller har nå vært på plass siden 1. mai og protokollene tas inn 31. oktober.  Det finnes gode oversiktskart på  www.UT.no.

Vi anmoder alle å skrive tydelig navn og adresse slik at det er mulig bruke det som grunnlag for premiering.
Det er bare hyggelig med flotte tegninger, men det må ikke overskrive navn, og vi henstiller til alle om å la være å rive ut sider i bøkene.

Topp er Toppers
Topp er Toppers

Skrevet av Sigmund Nylund 2. mai 2016