Årsmøte Asker Turlag 2016

Årsmøte i Asker Turlag på Smia, NaKuHel tirsdag 8. mars 

Årsmøte i Asker Turlag 2016

Smia hos NaKuHel, foto Kristin Bredal Berge

Tirsdag 8. mars i Smia til NaKuHel, Semsveien 168 i Asker. Møtet starter kl 18.00.

Etter at årsmøtets saker er avsluttet vil John R. Hanevold holde et kåseri om aktiviteter i regi av Asker og Bærum historielag.

Et par fra vår ung gruppe vil også si litt om året som gikk og vise frem hva de har på programmet for 2016.

Årsmøtesaker

·         Godkjenning av innkalling og saksliste

·         Valg av møteleder, referent og tellekorps

·         Årsmelding

·         Regnskap

·         Eventuelle forslag til endring av vedtektene

·         Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret

·         Valg av leder og styremedlemmer

·         Valg av valgkomité etter forslag fra styret

·         Valg av revisor

Skrevet av Sigmund Nylund 25. februar 2016