DNT i Asker kommune

Bjønnåsen
Bjønnåsen Foto: Lars Christian Iversen

Kjære DNT-medlem i Asker kommune,

Som du vet ble Asker, Røyken og Hurum slått sammen til en kommune 1. januar 2020.
I disse tre kommunene har både DNT Oslo og Omegn / DNT Asker Turlag og DNT Drammen og Omegn hatt sitt virkeområde frem til nå. Det skal vi fortsette med, sammen!
Vi ønsker å finne den beste løsningen, og gi det beste tilbudet til alle DNT-medlemmer i hele Asker.

Så hvordan vil det foregå fremover?
Du vil fortsette å tilhøre den foreningen du allerede hører til, så lenge du ikke selv ønsker å bytte.
Nye medlemmer vil få tilhørighet til DNT Drammen og Omegn om de bor i Asker sør (tidligere Røyken og Hurum), og til DNT Oslo og Omegn / DNT Asker Turlag om de bor i Asker nord (tidligere Asker).
DNT Asker Turlag vil ha ansvar for infrastruktur som stier, ruter, merking og hytter, men i tett samarbeid med DNT Drammen og Omegn for områder i kommunen der det er naturlig.
DNT Oslo og Omegn / DNT Asker Turlag vil også være «DNT-koordinator» overfor friluftsliv i Asker kommune og overfor kommunen, men også her i samarbeid med DNT Drammen og Omegn samt med andre organisasjoner innenfor frivillighet og friluftsliv.

DNT Asker Turlag og DNT Drammen og Omegn vil sammen jobbe for å utvikle friluftslivstilbudet i hele Asker kommune, og for dere medlemmer. Vi er en familie som ønsker det samme for dere, nemlig «Naturopplevelser for livet for alle».
Vi vil dele informasjon om aktiviteter som skjer hos hverandre. Det spiller ingen rolle hvor du er medlem. Du kan være med på DNT-aktiviteter i hele kommunen uavhengig av hvem som står som arrangør, og hvilket turlag eller forening du hører til.

Vi vil få bruke dette som en vennlig oppfordring til å bli kjent med nye stier og områder i kommunen din! Bli med oss på tur i nord, sør, øst og vest.
Velkommen med ut på tur i hele Asker!

Kaståsen ved Hyggen
Kaståsen ved Hyggen Foto: Lars Christian Iversen

DNT Drammen og Omegn har flere faste aktiviteter i Asker kommune:

DNT Aktiv Asker syd: DNT Aktiv Asker Syd — Turer og aktiviteter — DNT Drammen og Omegn

Ut på tur Røyken og Hurum: https://drammen.dnt.no/aktiviteter/?organizers=forening%3A15&start_date=07.02.2022&search=r%C3%B8yken

Tur- og Aktivitetsprogram 2022 for DNT Asker Turlag finner du her!


Halvorsenhytta på DNT Topp7 i Vestmarka
Halvorsenhytta på DNT Topp7 i Vestmarka Foto: DNT Asker Turlag
Grunnkurs turskøyting januar 2022
Grunnkurs turskøyting januar 2022 Foto: Kriki de Smet
Frivillige hjelpere
Frivillige hjelpere Foto: Anne-Lise Lande
Bygging av ny bro ved Mobråtan
Bygging av ny bro ved Mobråtan Foto: DNT Asker Turlag