Nye koronatiltak

Hovdehytta
Hovdehytta Foto: DNT Asker Turlag

Nye koronatiltak fører til enkelte midlertidige endringer i driften. Enhetsbooking på de ubetjente Marka-hyttene, forhåndsbooking på selvbetjente hytter i fjellet og registrering på aktiviteter. 

Økte smittetall den siste tiden førte til at regjeringen tirsdag holdt en pressekonferanse der de kom med nye nasjonale tiltak. Etter en høst med gjenåpning og mye aktivitet er «meteren» nå tilbake og det vil føre til noen endringer i tilbudet til DNT Oslo og Omegn. 

Rent konkret betyr det:

  • Fra og med fredag kl.12 vil man gå over til enhets-booking på de ubetjente Marka-hyttene. 

  • Det blir gjeninført forhåndsbooking på de selvbetjente hyttene i fjellet. 
    ​​​​​​​
  • På turer og aktiviteter blir det registrering av deltakerne på oppmøtested for å kunne bidra til eventuell smittesporing. 

  • Vedrørende kajakkutleie vil det nå bli påbudt med munnbind på kajakk-lageret på Friluftshuset om en-metersregelen ikke kan opprettholdes.
    ​​​​​​​
  • På de betjente anleggene oppfordres det til å registrere seg ved bruk av QR-kode. Kapasiteten blir redusert på hver enkelt hytte og man må bruke munnbind der man ikke kan holde meteren. 

Dette er regjeringens nye nasjonale tiltak:

•Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig, og garderober bør holdes stengt.

•Ved organiserte fritidsaktiviteter innendørs anbefales det at voksne over 20 år er i grupper på inntil 20 personer. 

•Videre anbefales det at voksne innendørs holder avstand der det er mulig for å utøve aktiviteten, og at man holder 2 meter avstand ved høyintensiv trening.

•Det gis ikke konkret anbefaling om avstand og antall når barn og unge under 20 år trener og deltar på idretts-, kultur-og fritidsaktiviteter.

•Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand.

•3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.

•Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.

•Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

•Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur-og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.


Skrevet av Eivind Haugstad Kleiven 8.desember 2021