DNT Asker Turlag trenger flere frivillig til stirydding etter vinterens herjinger, noe for deg?

Rydding av blåmerket sti til Wentzelhytta
Rydding av blåmerket sti til Wentzelhytta Foto: DNT Asker Turlag

DNT Asker Turlag trenger flere frivillige til å hjelpe til med rydding av blåmerkede stier etter vinterens herjinger med våt snø og mye vind. Har du lyst til å være med, så ta kontakt på askerturlag@dnt.no eller tlf. 41417944. 

Alle blåmerkede stier holdes åpne ved dugnadsarbeid. Hvert år blir vegetasjon ryddet ned, og hvert år vokser det opp igjen. Å gi turgåere et fremkommelig stinett er et evigvarende arbeid som krever sin mann og sin kvinne. Noen gjør denne jobben en og en, andre løfter i flokk. Områder og stier er fordelt utover på de enkelte frivillige avhengig av ønsker og behov, og noen har ikke en fast sti eller område, men bidrar på fellesdugnader.

DNT Asker Turlag er ansvarlig for vedlikehold av alle blåmerkede stier i Asker nord, og det inkluderer kyststien og dens tilførselsstier fra grensen til Bærum og dit tidligere Røyken kommune startet. I tillegg vedlikeholder frivillige i DNT Asker Turlag våre 20 sentrumsnære merkede rundturer.   

Å være frivillig til vedlikehold av stier innebærer å være en del av den gruppa som kan føre jevnlige tilsyn med de ulike stiene, utføre nødvendig dugnadsarbeid for at stien er fremkommelig og naturen rundt ikke blir belastet mer enn nødvendig. I tillegg til å føre tilsyn og bevare allerede merkede blåmerkede stier, er det en jevn utvikling av nye stier og områder. Å være frivillig stirydder, er også å være en man kan kontakte når det er behov. 

DNT Asker Turlag drifter et stort rutenett ved hjelp av dugnadsinnsats. Med varierende mellomrom er det dugnader langs blåmerkede stier i marka. I år har det vært spesielt mye vindfall over stiene, så vi trenger noen ekstra frivillige til å hjelpe til med å rydde opp etter vinteren.

Dette er et tilbud til deg som ikke bare vil nyte, men også vil være til nytte!

Å være frivillig innebærer at du bidrar med du kan og der du kan.  Alle monner drar:)  

Ny bro på plass ved Mobråtan
Ny bro på plass ved Mobråtan Foto: DNT Asker Turlag