Årsmøtet 2021

Turbo og Randi
Turbo og Randi Foto: Cecilie Bergskås

Velkommen til Årsmøtet 2021 for DNT Asker Turlag onsdag 24.mars klokka 18 - 20. Etter annerledesåret 2020 der aktiviteter er blitt arrangert og avlyst om hverandre, hytter har blitt stengt for så å ha blitt åpnet igjen med grundige regler for smittevask og smittevern. Vi har opplevd en fantastisk innsats fra frivillige i turlaget, og en utrolig evne til å snu seg rundt. 

Årsmøtet 2021 — Turer og aktiviteter — Asker Turlag (dntoslo.no)

Årsmøtet i 2020 ble ikke som det pleier å være, da vi i første omgang valgte å avlyse årsmøtet, for så å gjennomføre årsmøtet digitalt på litt vel kort varsel. Dette beklager vi, og håper på et årsmøte denne gangen med mange medlemmer til stede, enten om det blir et fysisk møte eller om det blir digitalt. Informasjon om dette, vil komme i god tid før møtetidspunktet, og uansett blir det gjennomført 24.mars. 

Årsmøtet avholdes i tråd med lagets vedtekter. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være Styret i hende innen 20. februar. Sendes til askerturlag@dnt.no

Sakspapirer legges ut på www.dntoslo.no/asker to uker før årsmøtet.

Vedtekter — Asker Turlag (dntoslo.no)

Åpning av Wentzelhytta 6.sept. 2020
Åpning av Wentzelhytta 6.sept. 2020 Foto: Berit Løken Berg

Endelig fikk vi åpnet Wentzelhytta på Vardåsen som DNT Asker Turlags fjerde hytte i Asker. Det ble dessverre ikke en åpning for alle, slik vi best liker å gjøre det, men kun med inviterte gjester, taler og enkel bevertning. Og for de av oss som var så heldige å få være tilstede, ble det en flott åpning på alle måter. 

Wentzelhytta er allerede blitt et populært sted for hyttetur blant Askers befolkning, med så og si full booking alle helger siden åpningen til nå. 

Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT OO, koser seg i hengekøyeparken ved Halvorsenhytta
Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT OO, koser seg i hengekøyeparken ved Halvorsenhytta Foto: DNT Asker Turlag