Vil du være turleder på nærturer på dagtid?

Pause på nærtur
Pause på nærtur Foto: Mette Ous Vånge

DNT Asker Turlag har tre ulike nærturer på dagtid som går på faste tidspunkt hver uke hele året, med unntak av skolens ferier. Vi har allerede noen flotte og ivrige turledere, men det trengs noen flere også. To av nærturgruppene har utgangspunkt på Borgen mandag og onsdag, der mandagsgruppa går tur mellom 2- 3 timer, mens onsdagsgruppa holder seg godt under timen (lett nærtur). Hver onsdag er det også nærtur fra Asker Frivillighetssentral Hasselbakken, der turene varer 2-3 timer. Man trenger ikke som turleder binde seg til å være turleder hver uke. Ta kontakt dersom dette kan være noe av interesse! Vi lover mye hygge, fine turer og et godt turfellesskap på nærturene. 

ingeborg.dolven@dntoslo.no eller tlf. 41417944

Lett nærtur fra Borgen nærmiljøsentral
Lett nærtur fra Borgen nærmiljøsentral Foto: Hilde Skogedal
Pause på Stupsletta
Pause på Stupsletta Foto: Tony Tischbein
Svartputt
Svartputt Foto: Gørli Ås