20 Rundturer i Asker Nord

Friheten man kan oppleve i naturen blir enda viktigere i en periode hvor vi alle skal leve med begrensninger. Inntil vi kan ta opp igjen alle aktivitetene våre, ønsker vi å bidra til at enda flere går på tur i nærmiljøet sitt.  Når vi nå ikke kan reise langt for å leve friluftslivet, kan vi oppdage nye turperler der vi bor. Vi har nå lagt ut 20 Rundturer i Asker Nord på våre hjemmesider. Alle skiltet og blåmerket.  Husk å holde god og nødvendig avstand, men naturen har heldigvis god plass.

I 2013 inngikk Asker kommune, Den Norske Turistforening Oslo og Omegn og DNT Asker Turlag en partnerskapsavtale. Et av målene i avtalen var å etablere 20 rundturer i kommunen. Alle rundturene var ferdig skiltet og blåmerket i oktober 2018. 

Rundturene ligger fra Nesøya i nord til Heggedal i sør. Nesten alle er lett tilgjengelig fra boligområder. To turer har utgangspunkt fra Semsvannet og innover i marka. De kan være alternativ til den populære runden rundt vannet. 

Lengden på turene varierer fra 2,3 til 5,6 km. De går stort sett i lett terreng langs veier og stier, langs sjøen, i boligområder og i skogen. Turene går gjennom kulturlandskap, forbi historiske steder, flotte utsiktspunkter og spennende naturtyper. Alle rundturene kan nås med buss eller tog. Les mer om rundturene her

Til hver beskrivelse følger et kart som viser rundturtraseen og holdeplasser for offentlig transport. I tillegg er det en faktaboks med informasjon om startpunkt i turbeskrivelsen, turlengde, terreng, offentlig kommunikasjon og parkeringsmuligheter. 

Turlaget vil rette en takk til alle grunneiere langs de 20 rundturene. Uten velvillighet fra grunneiere, ville det ikke vært mulig å gjennomføre merking av rundturene.

DNT Asker Turlag ønsker å gi sitt bidrag i denne situasjonen, og sørge for å gi dere inspirasjon til fine nærturer i tiden som kommer, både på vår hjemmeside og på Facebook og Instagram, samt vår digitale turportal UT.no. Vi vil med dette også søke å bidra til å spre trafikken i skog, mark og fjell, og dermed begrense smittefaren. Så husk å hold avstand, men naturen har heldigvis god plass. DNT har sammen med Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og friluftslivs-organisasjonene gått sammen for å gi deg noen råd for en god og trygg tur i påsken. Les mer om Friluftslivets Koronavettregler.

Følg også med på hjemmesiden og Facebook for vår kommende påskekonkurranse!


God tur!