Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøtet 2019

Småvannsbu
Småvannsbu Foto: Nina C. Drøsdal
DNT Topp7 i Vestmarka 18.august 2018
DNT Topp7 i Vestmarka 18.august 2018 Foto: Kjell Henry Hustad
DNT 150 år - Jubileumskonsert med Stabsmusikken
DNT 150 år - Jubileumskonsert med Stabsmusikken Foto: Kjell Henry Hustad
På vei til Galdhøpiggen
På vei til Galdhøpiggen Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven
Åpning av rundtur
Åpning av rundtur Foto: Unn Orstein
Pause i høyballene, Aktiv i 100
Pause i høyballene, Aktiv i 100 Foto: Mette Ous Vånge

Velkommen til Årsmøtet 2019 i Asker Turlag.

Sted: Cafe Smia på NaKuHel

Tidspunkt: Tirsdag 26.mars kl.18.00 - 20.00

Lett bevertning.


Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Eventuelle forslag til endring av vedtektene
  6. Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
  7. Valg av leder og styremedlemmer
  8. Valg av valgkomité etter forslag fra styret
  9. Valg av revisor

Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir gjort med vanlig flertall.

Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har vært innmeldt fire uker før årsmøtet blir holdt og har betalt sin årskontingent. Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Klikk her for å skrive tekst.