STYRET I ASKER TURLAG 2018

Foto: Einar Gjertsen

Styret i Asker Turlag 2018:

Fra venstre Turid Snuggerud, Rune Aasheim, Randi Larsen, Margaret A. Gjertsen,  Grete Hjermstad, Hans Oddvar Augedal og nyvalgt leder Camilla Mohr. (Hans Petter Reed Skagen ikke tilstede)