ÅRSMØTET BLE AVHOLDT 14. mars

Gøy med snø
Gøy med snø Foto: Tonje Christine Aaby

Årsmøtet i Asker Turlag ble avholdt 14. mars.

Årsmøtet til Asker Turlag ble avholdt på NaKuHel, Verkstedet onsdag 14. mars. Det var representanter fra medlemmene, valgkomiteen og DNT Oslo og Omegn (OO), i tillegg til et fulltallig styre.

Det var ingen kommentarer til innkallingen. Årsberetningen, regnskap og budsjettet ble gjennomgått. Det har vært et høyere aktivitetsnivå enn tidligere år, mye takket være prosjektet friluftslivet på Borgen som er kommet godt i gang i 2017.  

Nytt styre ble valgt. Camilla Mohr ble valgt til ny styreleder. Camilla har tidligere sittet i styret og har siden da vært svært aktiv i turlaget med barn og nå ungdomsgruppen.

Styret i Asker Turlag består for 2018 av:

  • Styreleder: Camilla Mohr
  • Styremedlem: Hans Petter Reed Skagen
  • Styremedlem: Hans Oddvar Augdeal
  • Styremedlem: Margaret Arentz Gjertsen
  • Styremedlem: Grete Hjermstad
  • Styremedlem: Turid Snuggerud
  • Styremedlem: Rune Aasheim
  • Varamedlem: Randi Larsen