Årsmøte i Asker Turlag 14.mars kl. 18.00

Sirikirke
Sirikirke Foto: Nina C. Drøsdal

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017 – DEN NORSKE TURISTFORENING/OSLO OG OMEGN/ASKER TURLAG (DNT/OO/AT)

Styret i DNT/OO/AT har gleden av å innkalle alle medlemmer til årsmøtet for 2017. Årsmøtet finner sted onsdag 14. mars 2018. Møtet starter kl. 1800. Møtet holdes i Verkstedet på NAKUHEL ved Semsvannet.

Saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet må være styret i hende senest onsdag 14. februar 2018. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes til styret på e-post (askerturlag@dntoslo.no).

Vel møtt!

Med hilsen

Styret i Asker Turlag