Topp er Toppers resultater 2017

Foto: Ingeborg Sølvsberg Dolven

ASKER TURLAG - TOPP ER TOPPERS 2017

Asker Turlag har i 2017 hatt kasser med turbøker på ni topper/turmål i Asker. Turgåere kan registrere seg i turbøkene hver gang de er på toppene. Turbøkene ligger i kassene mellom 1. mai og 1.november.


Hvert år gir turlaget premier til turgåere som har mange registreringer. Det er egen premiering for turgåere under 14 år og til skoleklasser/barnehager.


Toppene/turmålene i 2017:

  • Haveråsen 439 moh
  • Bergsåsen 459 moh
  • Hovdehytta (Furuåsen) 450 moh
  • Høgås 328 moh
  • Skaugumsåsen 349 moh
  • Vardåsen 349 moh
  • Breimåseåsen 361 moh
  • Svartvannsåsen 336 moh
  • Halvorsenhytta v/Tveitersetra, 350 moh (ny fra 2017)


I 2018 setter turlaget opp turkasse på Grosetkollen i Vestmarka, slik at det blir 10 topper til sammen.


Oversikt over antall registeringer i årene 2010-2017

Topp/turmål

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Vardåsen

4088

4034

4427

4016

154

3105

2010

3656

Høgås

639

634

763

84

272

916

999

642

Hovdehytta (Furuåsen)

808

889

751

892

53

414

490

681

Skaugumsåsen

2688

2682

2185

2011

132

2315

720

1500

Breimåseåsen

850

1044

927

802

78

1677

974

964

Bergsåsen

*

1059

1286

1175

203

1095

734

822

Haveråsen

470

511

388

537

63

630

632

309

Svartvannsåsen

336

390

294

355

14

634

-

-

Halvorsenhytta

197
TOTALT

10076*

11243

11021

9872

969

10786

6559

8574

* Turboka på Bergsåsen ble dessverre uleselig i 2017 på grunn av regnvann.
Oversikt over turgåere med flest registrerte

toppturer i "Topp er Toppers" 2017

TOPP/TURMÅL

Turgåere med flest toppturerHaveråsen

Steinar Kildal

Antall: flere enn 10


Tomas Berg

Jørgen Steen

Antall: 10


Cornelia Ricanek 9 år

Antall: 8

Maria Ricanek 12 år

Antall: 8


Bergsåsen

Turboka på Bergsåsen ble dessverre uleselig i 2017 på grunn av regnvann


Hovdehytta

Stein Andersen

Antall: 10


Høgås

Bente Meisingseth Sjulstad

Antall: 17


Skaugumåsen

Rene Wikestad og Johannes  Melkeråen

Antall: 57


Breimåseåsen

Anne Thorbjørnsen

Antall: 71


Svartvannsåsen

Helge Harila

Antall: 9


Vardåsen

Karin Kirsten Kristiansen

Antall: 100


Rønningen skole, 7. klasse

Bondi Barnehage SFO


Halvorsenhytta

Erik Grinnes

Antall: 6