OsloOnsdag - Frognerelven Oslos skjulte perle OsloOnsdag - Walk along the beautiful Frogner river

Fellestur

Dato
18. mai kl. 17:45
Vanskelighetsgrad
Enkel  
Passer spesielt for
Ungdom
Turtyper
Fellestur, Fottur, Frognerelven, Onsloonsdag, English
Arrangører
DNT ung Oslo, DNT Oslo og Omegn
Dette arrangementet er over!

Bli med på tur langs Oslos skjulte perle: Frognerelven!

Oppmøte ved Tigeren er kl 17.45.

Derfra tar vi t-banen til Sognsvann stasjon. 

Om du møter opp direkte på Sognsvann stasjon, møt opp 18:20. 

Se etter turleder i rød turleder-jakke begge steder!

Fra Sognsvann stasjon går vi inn til selve Sognsvann, før vi finner starten på Frognerelven som har sin kilde her. Deretter tar vi en krapp u-sving mot sør: Her begynner nemlig vår spennende ferd ned mot Oslofjorden langs elva, som vil ta oss over grusvei, asfalt, ulendte stier og litt bratt terreng.

Vi skal prøve å holde oss så tett til elva som mulig, og i løpet av ca. 7.5 km og 180 høydemeter i vertikalt fall nedover vil vi møte mye spennende natur og bylandskap: Alt fra tett skog til åpen dyrket mark, via rolige boligstrøk og støyende ringveier, gjennom den striglede Frognerparken og den uregjerlige krattskogen i Frognerelvdalen, og ikke minst innom den dramatiske Vindernfossen og etter hvert den ærverdige Frogner hovedgård.

“Frognerelven ned” er rett og slett et lite stykke Oslo!

Vi legger opp til pauser og prat underveis, så ta gjerne med sitteunderlag og noe å spise på. 

Turen kommer til å vare i ca. 2.5 timer fra Sognsvann, og planlagt ankomst nede ved Oslofjorden er ca. 21:00. 

Ta kontakt med turleder Eilif på 46 93 23 15 hvis du har noen spørsmål!

Obs! Minner om at kollektivtransport må betales av den enkelte deltaker. 

Arrangementet er gratis og både medlemmer og ikke-medlemmer er hjertelig velkomne. OsloOnsdag er for de mellom 16 og 30 år, og er støttet av Frifond, Oslo kommune og DNT ung Oslo.

Join a walk along Oslo's hidden gem: the Frogner River!

Meeting at the Tiger is at 17.45.

From there we take the subway to Sognsvann station.

If you show up directly at Sognsvann station, show up at 18:20.

Look for a tour guide in a red tour guide jacket in both places!

From Sognsvann station we go into Sognsvann itself, before we find the start of the Frogner river which has its source here. Then we take a sharp U-turn to the south: This is where our exciting journey down to the Oslo Fjord along the river begins, which will take us over gravel roads, asphalt, rugged paths and a bit steep terrain.

We will try to stay as close to the river as possible, and within approx. 7.5 km and 180 meters in vertical fall down we will meet a lot of exciting nature and urban landscape: Everything from dense forest to open cultivated land, via quiet residential areas and noisy ring roads, through the groomed Frognerparken and the unruly scrub forest in Frognerelvdalen, and not least in it dramatic Vindernfossen and eventually the venerable Frogner manor.

"Frognerelven ned" is simply a small piece of Oslo!

We plan breaks and chat along the way, so feel free to bring a seat pad and something to eat.

The trip will last for approx. 2.5 hours from Sognsvann, and planned arrival down by the Oslo Fjord is approx. 21:00.

Contact tour guide Eilif on 46 93 23 15 if you have any questions!

Note! Reminds that public transport must be paid for by the individual participant.
The event is free and both members and non-members are most welcome. OsloOnsdag is for those between 16 and 30 years old, and is supported by Frifond, Oslo Municipality and DNT ung Oslo.

Kontaktinformasjon: