Asker på Langs - Etappe 1 - Sagene til Sætre

Dette er første etappe av fire i "Asker på langs", arrangert av DNT Asker Turlag høsten 2022. Turen går gjennom spennende terreng i det indre av Hurum. På turen kommer vi forbi steder som Skaufjellåsen, Røskestaddammen, Stikkvannshytta og Bjørnåsen.

Det er påmelding på turen.

Turen er detaljert beskrevet på UT.no:

https://ut.no/turforslag/1112156507/asker-pa-langs-etappe-1-sagene-til-stre

Oppmøte er på Bakkestranda, Sagene ved Tofte. Starttidspunkt vil bli samkjørt med ankomst buss fra Sætre. Det er mulig å parkere bil på plass like ved Sætre bussterminal. Foreløpig  starttidspunkt satt til kl. 0930 (tilsvarer buss rute 256 fra Sætre kl. 08:50). Tidspunkt blir bekreftet når rutetider for høsten 2022 er publisert.

Turen er på vel 20 km. Terrenget er forholdsvis kuppert. Mesteparten av turen går på sti, men det er også noen kilometer på skogsbilvei. Turen er beregnet å ta 7 timer, med to matpauser underveis. Deltakerne må selv ta med mat og drikke. Godt fottøy er påkrevet.

Turen er betegnet som krevende og deltakerne må være i god fysisk form.

Kontaktinformasjon:

Turledere:

  • Lars Chr. Iversen
  • Odd Ivar Lund