Avlyst Bæretur Rundtur Husmannsplasser

Dette arrangementet er over!
Avlyst: Denne aktiviteten er dessverre avlyst. Avlyses på grunn av kuldegrader.

Velkommen til bæretur i regi av DNT Asker Turlag. Denne onsdagen går vi en hyggelig tur i skogen innom koselige husmannsplasser. 

  • Oppmøte: Klokka 10.00 på NaKuHel utfartsparkering
  • Turlengde: ca.. 6 km.
  • Matbit:  Kafe Smia på NaKuHel

Like ved den populære turveien rundt Semsvannet ligger flere av Askers gamle husmannsplasser. Denne turen går i nærområdet til Tveiter gård og passerer flere av husmannsplassene.

Ved «Knottfabrikken» like øst for Tveiter gård, står det rester etter det som var et anlegg for produksjon av knott, eller trebriketter brukt i mangel av bensin i perioden 1943–1951.  Turen går over beitemarker og gjennom skog fram til husmannsplassen Svensrud. Underveis krysser turen et par gjerder hvor det er satt opp gjerdeklyv. Svensrud var den største av Tveiters husmannsplasser og har antagelig navnet sitt etter Sven Olssøn som var husmann der i 1742. Den siste fastboende flyttet fra plassen i 1970.

Fra Svensrud er det bare et kort stykke nordover til husmannsplassen Kølabonn som ble ryddet på begynnelsen av 1800-tallet. Her bodde det åtte familier fra 1825 til 1905. Da forlot det siste husmannsparet stedet, og inn flyttet kunstmaler og skribent Bernhard Folkestad og hans kone Kari Selvig.

Tiden på Kølabonn var Folkestads mest produktive kunstnerperiode, og hjemmet ble et populært samlingssted for kjente kunstnere som Arne og Hulda Garborg, Tilla og Otto Valstad og Herman Wildenwey. «Om ikke Kølabonn er noe tempel, så er den dog et lite kunstens bedehus», sa Folkestad under en av de mange kunstnerfestene som ble holdt her. En av disse festene går det ennå frasagn om, omtalt i Wildenweys dikt «Jonsoknatt». Folkestad bodde på plassen til han døde som enkemann i 1933.

Fra Kølabonn går rundturen på en klopp over et bekkefar og kommer inn på et lite jorde og så nordover til et stikryss. Her tar Rundtur Fløyta nordover, mens Rundtur Husmannsplasser følger stien sørover til Mobråtan. Mobråtan er antagelig den eldste av plassene under Tveiter. Plassen er nok i dag mest kjent som «Huset i skogen», etter filmatiseringen av Anne-Cath Vestlys bok «Mormor og de åtte ungene».

I stien ved Mobråtan står et skilt som viser at her var starten på Norges første turorientering, Asker Skiklubbs Askeladden, i 1966.

Fra Mobråtan går turen sørover på klopp over Flåbekken, gjennom et skogholt og ut på kjøreveien mellom Tveiter og Svensrud. 

20 Rundturer — DNT Asker Turlag (dntoslo.no)

  • Det er ikke nødvendig med påmelding for å bli med på tur. Bare møt opp!

Om trilleturene / bæreturene

DNT Asker Turlag arrangerer trilleturer / bæreturer annenhver onsdag i Askers nærområde. På turen møter du andre mødre og fedre som er hjemme i permisjon til mosjon og sosialt samvær. Tempoet er ikke høyere enn at alle klarer å henge med. Vi går på skogsbilveier eller trivelige boligveier vinterstid. Det er ingen krav til medlemskap i Turistforeningen på disse turene. 

Bæretur Rundtur Husmannsplasser

Velkommen til bæretur i regi av DNT Asker Turlag. Denne onsdagen går vi en hyggelig tur i skogen innom koselige husmannsplasser.  Oppmøte: Klokka 10.00 på NaKuHel utfartsparkering Turlengde: ca.. 6 km. Matbit: ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Ingrid Gundersen