Kjekstadmarka på tvers, fra Lier stasjon til Heggedal stasjon

Turen følger blåmerket sti fra Lier Stasjon (Skilt ved Spor 1). Opp gjennom Sørumlia, via den gamle jernbanetrasseen og opp i marka ved Sørum. Over Løksekollen, Kaperåsen, Klunken, Sørumsvadet ved Sagelva, over Vikervollåsen, Åstjernmyr, via Torsbråten, under kraftledningene ved Djupemyr og så til DNT hytta på Småvannsbu.

Videre østover opp Brennadalen, via Gullhogget, Breimåsan, Eikestubben, Sjeklestadsmåvanna, Trongkleiv og ned til Heggedal stasjon. 

Stasjonskafeen er oppe i helgene fra 10-17 så her kan man få en kaffe mens man venter på toget. Tog fra Heggedal (L1) går hver halve time mot Asker, der man kan bytte til L13 mot Drammen for å komme tilbake til stasjonen.

Lengde: 13.5 km

Tid: ca. 4,5 timer

 

Oppmøte: 

Asker stasjon: Tog retning Drammen L13 med avgang 10.10. Fremme på Lier stasjon kl. 10.16.

Oppmøte Lier stasjon: kl. 10.15. 

Kjekstadmarka på tvers, fra Lier stasjon til Heggedal stasjon

Turen følger blåmerket sti fra Lier Stasjon (Skilt ved Spor 1). Opp gjennom Sørumlia, via den gamle jernbanetrasseen og opp i marka ved Sørum. Over Løksekollen, Kaperåsen, Klunken, Sørumsvadet ved ...

Kontaktinformasjon:

Turleder:

  • Heidi Bakken