Naturopplevelser for livet
Markahyttene er stengt.
DNTs turer og aktiviteter er dessverre avlyst frem til 1 mai. 
Ta gjerne en tur på egenhånd i marka og pust inn våren!
Foto: Ingebjørg Stedje

Asker Turlag ble stiftet i 2006. Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. Vi arrangerer fellesturer, etablerer og vedlikeholder blåmerkede stier og deltar i drift og vedlikehold av Hovdehytta, Småvannsbu, Halvorsenhytta og snart Wentzelhytta. Bli med å skape et enda bedre og sterkere miljø for friluftsliv i Asker!