TURHØST
Hva med å forsøke 
en av de 20 rundturene 
i Asker Nord?
Det er tid for tur på høstlige stier.
Foto: Cecilie Bergskås

Asker Turlag ble stiftet i 2006. Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. Vi arrangerer fellesturer, etablerer og vedlikeholder blåmerkede stier og deltar i drift og vedlikehold av Hovdehytta, Småvannsbu, Halvorsenhytta og Wentzelhytta. Bli med å skape et enda bedre og sterkere miljø for friluftsliv i Asker!