Velkommen til Frivillig-kveld
Tid: Onsdag 6 november kl. 19.00-21.00

Sted: Kulturhjørnet på toppen av Asker Kulturhus
Foto: Asker Turlag

Asker Turlag ble stiftet i 2006. Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives. Vi arrangerer fellesturer, etablerer og vedlikeholder blåmerkede stier og deltar i drift og vedlikehold av Hovdehytta, Småvannsbu, Halvorsenhytta og snart Wentzelhytta. Bli med å skape et enda bedre og sterkere miljø for friluftsliv i Asker!